Skip links

Persoonlijke verzorging en verpleging

Persoonlijike verzorging en verpleging

“Het kan zijn dat u iets is overkomen waardoor u niet meer voor u zelf kunt zorgen. Persoonlijke verzorging is het bieden van persoonsgerichte verzorging in uw eigen woning.”

Bij persoonlijke verzorging gaat het primair om het ondersteunen of overnemen van de zorg bij mensen met een aandoening of beperking.

Onder persoonlijke verzorging wordt alles verstaan wat tot de lichamelijke verzorging hoort.

Daarnaast behoort ook het stimuleren om bepaalde activiteiten aan te leren en zelf uit te voeren tot de persoonlijke verzorging.

Het kan voorkomen, dat u tijdelijk verzorging of verpleging nodig heeft, omdat u een operatie of een ander medische ingreep hebt ondergaan. Onder verpleging vallen alle risicovolle en voorbehouden handelingen die uitgevoerd dienen te worden in opdracht van een arts of specialist. Voordat de zorg wordt gestart, stelt onze wijkverpleegkundige samen met u een zorgleefplan op om de juiste zorg te kunnen leveren.

Onze medewerkers staan voor u klaar om u bij te staan en de zorg te geven waar u behoefte aan heeft.

Wilt u gebruik maken van onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier. Onze wijkverpleegkundige komt graag bij u langs om uw persoonlijke situatie en de mogelijkheden te bespreken.

Huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp

“Heeft u hulp nodig in de huishouding? Kunt u ondersteuning gebruiken om uw huishouden op orde te houden? Aagje thuiszorg helpt u graag bij de WMO aanvraag.”

Als u door tijdelijke of langdurige omstandigheden huishoudelijke zorg nodig heeft, dan kan Aagje Thuiszorg u daarbij ondersteunen. De Huishoudelijke Hulp bij Aagje Thuiszorg voert met of voor u de huishoudelijke taken uit. De ondersteuning wordt volledig afgestemd op uw wensen. Wij vinden zelfredzaamheid en prettig kunnen blijven wonen in uw eigen leefomgeving heel belangrijk! Uw zorgvraag staat centraal in de persoonlijke dienstverlening van Aagje Thuiszorg.

U kunt bij Aagje Thuiszog hulp en ondersteuning bij de volgende huishoudelijke werkzaamheden krijgen.

 • Boodschappen doen
 • Wassen en strijken
 • Ramen zemen
 • Schoonmaken van de badkamer en toilet
 • Schoonmaken van de meubels (buitenzijde)
 • Stofzuigen en dweilen
 • Plinten, randen, richels en deuren stof- en vlekvrij maken
 • Bedden afhalen, wassen en opmaken
 • Koelkast en vriezer schoonmaken
 • Ramen (binnen) lappen
 • Wassen, drogen, strijken van uw wasgoed

Aagje Thuiszorg probeert zoveel mogelijk dezelfde huishoudelijke hulp bij u thuis in te zetten. Natuurlijk kan het voorkomen dat u tijdens de vakantieperiode of ziekte van uw vaste hulp een andere hulp krijgt. U hoeft zich hierover geen zorgen te maken, wij regelen dat voor u!

Begeleiding

Begeleiding

“Er kan iets gebeurd zijn waardoor u bepaalde activiteiten niet zonder begeleiding kunt uitvoeren. We helpen u hierbij zodat u alsnog de dagelijkse activiteiten zelf kunt uitvoeren.”

Wat is begeleiding thuis?

Begeleiding thuis is praktische hulp aan mensen die door problemen de grip op hun dagelijks leven kwijt zijn of deze dreigen te verliezen. Deze begeleiding is bedoeld voor mensen die in een kwetsbare positie verkeren. Het kan dan gaan om mensen met een psychiatrische aandoeningen, verslavingsproblemen, verstandelijke beperking en mensen met de ziekte van Alzheimer of dementie.

De gespecialiseerde verzorgenden en sociaal begeleiders van Aagje Thuiszorg zijn opgeleid om u te begeleiden bij het zelfstandig blijven wonen. Zij kunnen u ondersteunen bij het weer op orde krijgen van uw dagelijkse bezigheden.

Begeleiding kan ook betekenen: hulp in gezinsituaties waar meer nodig is dan alleen verzorging. Zoals het opnieuw leren of op orde houden van het huishouden en structuur aanbrengen van uw administratie.

Aagje Thuiszorg heeft gespecialiseerde verzorgende en begeleiders die direct kunnen inspelen op al uw vragen.

Wenst u meer informatie over deze dienst?

Neem dan gerust contact op met ons op.